Boomverwijdering

Boomverwijdering

‘Efficiënt zagen, klimmen, hijsen’

Verwijdering van bomen op alle denkbare plaatsen is voor ons praktisch dagelijks werk. Of het nu gaat om het klimmend verwijderen van bomen in achtertuinen, het ophijsen van bomen met inzet van telescoophijskranen, het demonteren van bomen met behulp van hoogwerkers, of het vellen van van bomen in handkracht, alle technieken zijn ons vanuit brede ervaring bekend.

Inzetten van de meest efficiënte technieken en machines is voor ons uitgangspunt bij verwijdering. Het gaat er tenslotte om dat het verwijderen veilig, met zorg voor de omgeving en betaalbaar wordt uitgevoerd.

Boomcontrole

Boomcontrole

‘Aansprakelijkheid vanzelfsprekend voorkomen’

Controle van bomen op veiligheid is in verband met wettelijke zorgplicht-aansprakelijkheid in veel situaties belangrijk. Om u te vrijwaren van aan- sprakelijkheid in schadegevallen door toedoen van uw bomen, is regelmatige controle van uw bomen door een deskundig persoon noodzakelijk. Registratie
van de controlegegevens en aantoonbaar opvolgen van de adviezen uit het controleverslag horen hier ook bij.

Boomveiligheidscontrole is mogelijk na inventarisatie van het bomenbestand. Eerst moet duidelijk worden geregistreerd welke bomen waar staan, dit kan aan de hand van een plattegrond, nummering en eventueel een digitale opname aan de hand van de gps-positie. Als de bomen zijn geïnventariseerd kunnen ze, afhankelijk van risico-klasse, 1 of 2 jaarlijks worden gecontroleerd op uitwendig zichtbare gebreken. De geconstateerde afwijkingen worden bij de controle vastgelegd (beschreven en/ of gefotografeerd).

Uit een boomveiligheidscontrole blijkt of een boom op het moment van controle veilig is of niet. Is de boom goedgekeurd’ dan is de volgende controle weer na
1 of 2 jaar. Is een boom ‘afgekeurd’ dan betekent dit dat er uitwendig zichtbare gebreken zijn die het redelijkerwijs verhinderen om van een veilige situatie te spreken. Deze gebreken resulteren in een actie die moet zorgen dat de situatie weer veilig wordt, dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘het verwijderen van dode takken uit de kroon’ of het ‘plaatsen van een kroonverankering’ bij risico op uitscheuren van een kroondeel.

Eventueel komt echter uit de controle het advies naar voren om de betreffende boom nader te onderzoeken. De visuele boomveiligheidscontrole biedt dan niet voldoende uitsluitsel. Meestal gaat het hierbij om het vaststellen van het exacte stadium van een aantasting: bijvoorbeeld hoe dik het resterende gezonde hout nog is, bij een boom die aangetast is door een hout parasitaire schimmel. Of bijvoorbeeld onderzoek naar de gesteldheid van de beworteling in verband met een verhoogd stabiliteitsrisico.

Boomverzorger.nl
Warkenseweg 1A
7231PS Warnsveld

M: 06 55 393 171
E: info@boomverzorger.nl

Certificeringen:
ETW European Tree Worker
ETT European Tree Technician
ERBO Erkend Bosaannemer

Algemene voorwaarden