Over Boomverzorger.nl

Johannes Rijs heeft in de afgelopen 17 jaar veel ervaring opgedaan in de boomverzorging, bosbouw en groenvoorziening. Altijd als ‘eigen baas’ werkzaam in verschillende samenwerkingen en bedrijven.

Uitgebreide investeringen in de opleiding van het personeel hebben er voor gezorgd dat inmiddels 5 medewerkers in vaste dienst het certificaat ‘European Tree Worker’ hebben behaald. Daarnaast zijn 2 anderen hiervoor nog in opleiding.

Zelf heeft Johannes het certificaat ‘European Tree Technician’ behaald en zijn meerdere Treeworkers uitgerust met het diploma voor Boomveiligheidscontroleur  (BVC).

Johannes is in 2002 gestart met ‘ALNUS Boomverzorging en Groen’, een eenmanszaak die al snel uitgroeide. In 2010 is dit bedrijf ingebracht in een andere firma om daarmee de slagkracht te vergroten en meer grootschalig (overheids-)werk aan te kunnen.

Sinds halverwege 2011 is Johannes Rijs terug bij de basis, een specialistisch bedrijf van overzichtelijk formaat met een sterke binding met de regio; Boomverzorger.nl

Opdrachtgevers van Boomverzorger.nl zijn bijvoorbeeld:

Gemeenten, Stichting IJssellandschap, Natuurmonumenten, de Bosgroep, Particuliere landgoederen, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn IJssel en vele anderen.

Naast deze grotere opdrachtgevers krijgt juist ook de particuliere klant veel aandacht. Door een persoonlijke benadering en de passie voor het vak, is er een betrokken en enthousiaste aanpak van al het bomen- en groenwerk.