Oude Linde krijgt verdiende aandacht

Deze oude linde naast het edelmanshuis “Laag Helbergen” in Cortenoever, heeft in reactie op (stevige) snoei in het verleden veel nieuwe scheuten gemaakt.

Onze boomverzorgers maken de kroon weer lichter om de belasting van de oude, deels holle stam en gesteltakken, te beperken.

Zo kan deze boom met de juiste zorg, nog tot in lengte van dagen blijven bestaan en het rijksmonument sieren.

Laat uw bomen regelmatig inspecteren

Een regelmatige controle van bomen is van groot belang om een goede inschatting te kunnen blijven maken van de veiligheid en gesteldheid.

Actueel: het wordt binnenkort weer lente, de bladeren komen aan de bomen. De belasting door wind neemt hiermee toe. Zwakkere bomen, zowel qua vertakkingen als ook wat (ondergrondse) stabiliteit betreft, vormen bij sterke wind/ storm een risico.

Foto: ‘jong geleerd…’

De geldende zorgplicht van de boomeigenaar maakt dat in bepaalde situaties een controle 1 x per 3 jaar volstaat, terwijl bij een ‘verhoogde gevaarzetting’ vaker
(1 x per jaar of soms zelfs vaker) controleren noodzakelijk wordt.

Laat u door ons uitgebreider informeren over de achtergronden en de mogelijkheden om uw bomen te laten beoordelen door 1 van onze boomveiligheid-controleurs.

Groot onderhoud Stichting IJssellandschap

Voor Stichting IJssellandschap zijn we begonnen aan de opdracht voor onderhoud van laanbomen, boomgroepen en solitairen.

Op de foto, het perspectief van een van onze boomverzorgers, die een groep oude eiken achter het landhuis de Haere met behulp van klimtechnieken aan het snoeien is.

http://www.ijssellandschap.nl/index.php/nieuws/nieuwsoverzicht/241-winterwerk

Nieuwe stobbenfrees in gebruik

Onze nieuwe stobbenfrees voor het verwijderen van boomstronken op allerlei (ook lastig bereikbare) locaties is in gebruik genomen. Het rups-aangedreven onderstel zorgt voor een lage bodemdruk en een grote bereikbaarheid in diverse terreinen. Het krachtige frees-systeem maakt het mogelijk om ook stobben van formaat effectief te verwijderen, daar waar grotere machines niet kunnen komen.