Laat uw bomen regelmatig inspecteren

8 maart


8 maart 2016
Geschreven door Johannes Rijs

Een regelmatige controle van bomen is van groot belang om een goede inschatting te kunnen blijven maken van de veiligheid en gesteldheid.

Actueel: het wordt binnenkort weer lente, de bladeren komen aan de bomen. De belasting door wind neemt hiermee toe. Zwakkere bomen, zowel qua vertakkingen als ook wat (ondergrondse) stabiliteit betreft, vormen bij sterke wind/ storm een risico.

Foto: ‘jong geleerd…’

De geldende zorgplicht van de boomeigenaar maakt dat in bepaalde situaties een controle 1 x per 3 jaar volstaat, terwijl bij een ‘verhoogde gevaarzetting’ vaker
(1 x per jaar of soms zelfs vaker) controleren noodzakelijk wordt.

Laat u door ons uitgebreider informeren over de achtergronden en de mogelijkheden om uw bomen te laten beoordelen door 1 van onze boomveiligheid-controleurs.

Boomverzorger.nl
Hoornwerk 27
7201GS Zutphen

M: 06 55 393 171
E: info@boomverzorger.nl

Certificeringen:
ETW European Tree Worker
VCA checklist aannemers
ETT European Tree Technician
ERBO Erkend Bosaannemer

Algemene voorwaarden