Onderhoudsseizoen!

Van oudsher is het najaar de tijd waarin men het onderhoud aan houtige gewassen oppakt. Boomonderhoud maar vooral ook planten van bomen en ook bosonderhoud (dunningen) worden van af deze tijd weer grootschaliger uitgevoerd.

Foto: onderhoud kastanjes ‘s-Gravenhof te Zutphen

Bestrijding processierups in volle gang

De jaarlijks terugkerende overlast door de brandharen van de processierups is weer actueel op vele plaatsen in Nederland.

De nesten vol met met rupsen worden, waar nodig vanuit de hoogwerker en anders vanaf de grond, opgezogen en veilig afgevoerd en vernietigd.

Op de foto de ‘rupsenzuiger’ vanuit de hoogwerker in actie voor de gemeente Zutphen.

Eigen hoogwerker in bedrijf!

Onze nieuwste aanwinst: een eigen hoogwerker! Naast de werkzaamheden met behulp van klimtechniek, voeren wij ook al jaren werk uit vanuit hoogwerkers. Wij maken daarbij gebruik van diverse ingeleende machines.

Nu in ons eigendom, deze H16tpx, een ideale machine voor:
-begeleidingssnoei (jeugdsnoei)
-onderhoudssnoei voor bomen tot circa 20 meter hoogte,
-snoei van vormbomen en grote hagen etc.,
-verwijdering van processierups.

De hoogwerker is uitgerust met een extra smalle werkbak om goed tussen de takken te kunnen manoeuvreren. Het is een zeer wendbare, 4×4 aangedreven machine.

Oude Linde krijgt verdiende aandacht

Deze oude linde naast het edelmanshuis “Laag Helbergen” in Cortenoever, heeft in reactie op (stevige) snoei in het verleden veel nieuwe scheuten gemaakt.

Onze boomverzorgers maken de kroon weer lichter om de belasting van de oude, deels holle stam en gesteltakken, te beperken.

Zo kan deze boom met de juiste zorg, nog tot in lengte van dagen blijven bestaan en het rijksmonument sieren.