Plantseizoen in volle gang!

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij in de maanden oktober en november aan het planten. Hieronder een rij populieren, geplant voor de Stichting IJssellandschap, aan de Spikvoorderweg nabij Deventer.
Afhankelijk van de weersomstandigheden (niet bij vorst en/of sneeuw) kunnen in het najaar en de gehele winter bomen worden geplant. Onze voorkeur gaat uit naar de maanden oktober en november, omdat het risico op slecht weer dan nog relatief klein is en het voorjaar (met warmte/droogte-verdamping) juist nog ver weg.
De in deze tijd gerooide bomen zullen mogelijk bovendien nog profiteren van een laatste actieve wortelreactie op de ‘ondergrondse snoei’ en zo een betere uitgangspositie hebben ten opzichte van in de winter gerooide en geplante bomen.

Herplant beuken Oxerhoflaan

4 grote oude beuken, die het restant vormden van een bomenrij waarvan in de loop der tijd het grootste deel al was weggevallen, zijn door ons geveld en tot brandhout en snippers verwerkt.
foto_2_6_nov
We planten hier een nieuwe rij van 16 beuken, die het kaalgeslagen deel van de Oxerhoflaan (ter hoogte van het landhuis), weer mooi ‘aankleden’ voor de komende (honderden) jaren.

Amerikaanse vogelkers

Eén van onze projecten van dit moment is de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in een particulier bos. Het jonge bos dat omringd wordt door
oude houtwallen is vanuit de buitenzijde steeds verder ingenomen door
de Amerikaanse vogelkers. Deze struiksoort, die uit kan groeien tot
boomdikte/hoogte, is erg concurrentiekrachtig en laat weinig ruimte voor
andere soorten over. Als deze soort vrij spel krijgt wordt het bos na enkele
jaren eentonig qua ondergroei: er groeit dan weinig anders meer dan deze
prunusvariant. Niet voor niets is één van de officiële benamingen voor de
soort in Nederland: ‘bospest’

Bestrijding van deze invasieve snel groeier kan op meerdere manieren
worden uitgevoerd. Wij hebben hier de jonge struikjes (tot circa 100 cm)
handmatig gerooid, d.w.z. uit de grond getrokken. De grotere exemplaren
worden afgezaagd en met een middel behandeld tegen het opnieuw uit-
lopen van het wortelgestel.
foto_2_26_oktfoto_3_26_okt

Nieuwe aanwinst!

Voor het begin van het ‘kapseizoen’ is deze compacte trekker met
versnipperaar door ons in gebruik genomen. De combinatie biedt
ons de mogelijkheid om ook in ’terrein’ takken te kunnen versnipperen.
Dit in aanvulling op de grote versnipperaars die enkel op de weg
inzetbaar zijn of door hun formaat (kraaningevoerde versnipperaar)
enkel bij grote doorrijd ruimte te gebruiken zijn.

Hiermee zijn we optimaal uitgerust om in (bos-) tuinen, bospercelen
en op andere lastig bereikbare locaties, takken te kunnen versnipperen.
foto_2_17_okt
Naast de versnipperaar kan een hout-uitsleepklem aan de trekker worden gemonteerd waarmee we stammen kunnen verplaatsen. Hout dat op lastig bereikbare locaties ligt, kan zo toch worden gebruikt als brandhout of, indien geschikt, verzaagd worden tot planken.