johannes rijs

Boomverzorging in het kort

Het juiste onderhoud en begeleiding geven aan bomen is alle leeftijdsfasen. Met oog voor de boom, natuur en omgeving en ook de belevingswaarde voor de mens!

boomverzorging

‘Duurzaam beheer afgestemd op omgeving’

Verzorging van bomen is, afhankelijk van standplaats en omgevingsfactoren, vaak zinvol maar soms ook overbodig. In de praktijk is verzorging meestal nodig in een niet natuurlijke, niet vrijuitgroeiende situatie. De functie, die wij als mensen aan de boom geven speelt hierbij een grote rol. Wegen en paden nabij de boom maken bijvoorbeeld een bepaalde ’takvrije hoogte’ noodzakelijk.

Snoei in de jeugdfase, ook wel ‘begeleidingssnoei’ genoemd, is van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de boom. Door regelmatig met deze snoei de jonge boom te begeleiden naar de volwassen fase, worden veel problemen voorkomen. Zo wordt een optimaal eindbeeld bereikt.

Volwassen bomen hebben met regelmaat onderhoud nodig, zodat de veiligheid
kan worden gewaarborgd. Daarnaast is deze zorg van belang om problemen in ontwikkeling tijdig bij te sturen. Daar waar bomen niet vrijuitgroeien, bijvoorbeeld zijn ‘opgekroond’ of ingesnoeid bij ruimtegebrek, zal dit in de regel bij herhaling moeten plaatsvinden. Een boom zal, mits voldoende groeikrachtig, altijd opnieuw uitgroeien naar het natuurlijke eindbeeld dat bij de boom hoort.

Oude, monumentale en bijzondere bomen verdienen vaak extra zorg. Met name daar waar de stabiliteit bij deze bomen achteruit gaat is een zeer regelmatige inspectie en onderhoud aan de orde. Als men oude bomen zo lang mogelijk wil behouden, ook als aftakelingsfase (die soms zeer lang kan duren!) al is bereikt, zijn er afhankelijk van de soort en de omgeving vaak nog mogelijkheden om hierop invloed uit te oefenen. Dit kan door zowel boven- als ondergrondse ingrepen.

Iedere boom verdient een juiste beoordeling en zorg, wij komen graag kennis maken met uw bomen!

Johannes Rijs