johannes rijs

bosbeheer in het kort

ERBO staat voor ‘erkend bosaannemer’. Boomverzorger.nl heeft dit certificaat en werkt voor meerdere partijen in grotere en ook kleinere bospercelen.

Goed beheer is: natuurwaarde, belevingswaarde en waar mogelijk houtproductie samenbrengen en verbeteren!

 

bosbeheer

‘Met zorg voor kwaliteit beheren’

Bosbeheer vraagt om een blik over de lange termijn. Bomen groeien gestaag en bos ontwikkelt zich steeds verder. Zeker geldt dat voor bos in Nederland, van ‘oerbos’ is immers al lang geen sprake meer. Bij het beheren van bos is de doelstelling belangrijk. Deze wordt met name bepaald door het gebruik, recreatie of natuur of houtproductie? In de meeste gevallen een combinatie.

Wij inventariseren uw bos, geven advies omtrent het beheer mede aan de hand van de doelen (op lange termijn), voeren onderhoud en dunningen uit en/ of oogsten hout waarna nieuwe aanplant of verjonging mogelijk wordt.

Voor een aanbod passend bij uw bos komen we graag langs om hierover in een persoonlijk gesprek en rondgang meer te vertellen.

Johannes Rijs, Boomverzorger