johannes rijs

Boomcontrole in het kort

Inspectie van bomen door onze BVC gecertificeerde European TreeWorkers, voorkomt schade en zorgt er voor dat u als boomeigenaar de wettelijk geldende zorgplicht aantoonbaar nakomt.
Bij vraagstukken, nader boomtechnisch onderzoek, boom effect analyses en toezicht, sta ik als gecertificeerd European TreeTechnician voor u klaar.

 

Johannes Rijs- Boomverzorger.nl

Boomcontrole

‘Veilige bomen, een zorg minder’

Om u te vrijwaren van aan- sprakelijkheid in schadegevallen door toedoen van uw bomen, is regelmatige controle van uw bomen door een deskundig persoon noodzakelijk. Registratie
van de controlegegevens en aantoonbaar opvolgen van de adviezen uit het controleverslag horen hier bij.

Boomveiligheidscontrole begint met inventarisatie van het bomenbestand. Eerst moet duidelijk worden geregistreerd welke bomen waar staan, dit wordt digitaal vastgelegd met behulp van een veldcomputer, juiste software en kaartmateriaal.. Als de bomen zijn geïnventariseerd kunnen ze, afhankelijk van risico-klasse, 1 tot 3 jaarlijks worden gecontroleerd op uitwendig zichtbare gebreken. De geconstateerde afwijkingen/ gebreken worden bij de controle vastgelegd (beschreven en/ of gefotografeerd).

Uit een boomveiligheidscontrole blijkt of een boom op het moment van controle veilig is of niet. Is de boom goedgekeurd’ dan wordt de volgende controle ingepland. Is een boom ‘afgekeurd’ dan is actie nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘het verwijderen van dode takken uit de kroon’ of het ‘plaatsen van een kroonverankering’ bij risico op uitscheuren van een kroondeel. Ook kan de actie bestaan uit het uitvoeren van ‘Nader Onderzoek’. Dit is nodig als middels de visuele controle de veiligheid niet met voldoende zekerheid kan worden bepaald.

Nader onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het onderzoeken van de stabiliteit aan de hand van de beworteling of het middels boringen of geluidstomografie vaststellen van de dikte van het gezonde hout in een aangetaste stam.

Boomverzorger.nl
Hoornwerk 27
7201GS Zutphen

M: 06 55 393 171
E: info@boomverzorger.nl

Certificeringen:
ETW European Tree Worker
VCA checklist aannemers
ETT European Tree Technician
ERBO Erkend Bosaannemer

Algemene voorwaarden