‘Oude Amerikanen’ tijdig tegen de vlakte

Twee Amerikaanse eiken hebben we in verband met
een onaanvaardbaar stabiliteitsrisico omgezaagd.
Beide bomen die in hun ‘aftakelingsfase’ verkeerden,
bleken na onderzoek aangetast door diverse hout-
parasitaire schimmels. Deze schimmels, die onder
andere wortelrot veroorzaken, maken de bomen
gevoelig voor windworp (geheel omwaaien door gebrek aan stabiliteits-
beworteling). Na het vellen van de bomen bleek 1 van beide exemplaren
op een zeer dunne restwand levende houtzone buiten de aangetaste kern
van de stam) te staan, zoals op de foto is te zien. Deze boom stond binnen
valbereik van het spoor en de naastgelegen openbare weg.

‘Ons hout’ blijft in de regio

Bij onze werkzaamheden in diverse, deels particuliere bossen, komt hout vrij.
Met behulp van een mobiele houtzaag kunnen we deze stammen in het bos,
of zoals hier op de foto nabij onze werkplaats, verzagen tot het gewenste
sortimenten. Het hierdoor verkregen balk- en plankhout wordt door ons ge-
bruikt bij het aanleggen van hekwerken en schuttingen, of anders verkocht
aan mensen die dit soort werk zelf uitvoeren.
(ook voor bijvoorbeeld bouw van een schuur e.d.) Nu we weer aan het einde
van de winter staan en het voorjaar is aangebroken, wordt het tijd om naast
het altijd voortdurende kap- en snoeiwerk, de houtstapels te verzagen.

Een voordeel is dus dat we hout kunnen gebruiken dat meestal maar een zeer
korte route heeft afgelegd, voordat het zijn eindbestemming bereikt. De be-
sparing qua energieverbruik die dit oplevert en het aansprekende idee van
gebruik van ‘eigen hout’, past helemaal bij ons bedrijf!

Veilig werken langs het spoor

Voor ProRail werken wij aan een uitgebreide opdracht
in het kader van de spoorveiligheid. Onze klimmers
en zagers zorgen voor verwijdering of snoei van de
bomen die binnen valbereik van het spoor staan.
Naast de uitgebreide veiligheidseisen en keuringen
waaraan ons bedrijf onderhevig is, hebben we
daarbij ook te maken met de strenge veiligheids-
eisen van ProRail.
Kortom: een bijzondere situatie
die om een professionele aanpak vraagt.

Oude bomen, eer van je werk!

Boomverzorger.nl werkt deze winter
met passie aan het onderhoud op
diverse landgoederen van stichting
IJssellandschap. Oude lanen, boom-
groepen en solitairen worden gesnoeid
of daar waar dit helaas geen uitkomst
meer biedt, ontmanteld en geveld.

Boomverzorger.nl
Hoornwerk 27
7201GS Zutphen

M: 06 55 393 171
E: info@boomverzorger.nl

Certificeringen:
ETW European Tree Worker
VCA checklist aannemers
ETT European Tree Technician
ERBO Erkend Bosaannemer

Algemene voorwaarden