Verwijdering risicobomen langs het spoor

foto 1 16 januari


16 januari 2015
Geschreven door Johannes Rijs

In Baarn worden door ons bomen verwijderd die risico opleveren voor het spoor. Bomen die te ver overhangen en/of een technisch gebrek vertonen worden uit voorzorg verwijderd om het spoor veilig te houden.

Onder toeziend oog van een delegatie van opdrachtgever ProRail, wordt hier
een acacia, met behulp van klimtechnieken, gecontroleerd in delen aan de
grond gebracht.
foto 3 16 januari|
Het mooie beeld van “de vallei” in Baarn waarin het spoor ligt blijft behouden.
De blijvende bomen omlijsten de wandel- en fietspaden en de hoge taluds
blijven begroeid.

Boomverzorger.nl
Hoornwerk 27
7201GS Zutphen

M: 06 55 393 171
E: info@boomverzorger.nl

Certificeringen:
ETW European Tree Worker
VCA checklist aannemers
ETT European Tree Technician
ERBO Erkend Bosaannemer

Algemene voorwaarden