Verwijdering beuk

alt


10 augustus 2013
Geschreven door Johannes Rijs

In Voorst hebben we een grote, door reuzenzwam aangetaste, beuk verwijderd.
De boom was door de aantasting zodanig in conditie verslechterd, dat het risico op uitbreken
van dode takken en toppen onaanvaardbaar groot was geworden.
   alt    
De boom is tak voor tak ontmanteld, de stam met behulp van een kraan geveld en alle
vrijkomende materiaal opgeladen en afgevoerd.
De boomstobbe is uitgefreesd zodat nieuwe (tuin-)inrichting op de standplaats weer mogelijk is.
alt