LENTE, verwijderen van bomen na zorgvuldige controle

foto_1_24_april


26 april 2013
Geschreven door Johannes Rijs

In het broedseizoen is in ons bomenwerk extra voorzichtigheid geboden om te voorkomen dat beschermde dieren worden verstoord. Om zeker te stellen dat er
geen broedende vogels in een boom zitten, of in een boom ernaast (als deze elkaar bijvoorbeeld met de kronen raken), worden de bomen eerst vanaf de grond
en zo nodig klimmend geïnspecteerd. Kortom: de kans op verstoren, en daarmee overtreden van de flora- en faunawet, is groter in de lente. Maar na zorgvuldige
controle, mits er niets wordt aangetroffen, is het werken in de boom toch prima mogelijk.
foto_2_24_april