Balanceren op de uiteinden

foto_4_april


4 april 2013
Geschreven door Johannes Rijs

Het snoeien van grote oude bomen is een ereklus voor een boomverzorger maar
vaak wel een bewerkelijk karwei.
Op de foto klimt Bert naar het uiteinde van één van de armen van de boom, om daar door snoei uit te dunnen in de buitenste zone van de kroon. Het klimmend bereiken van deze uiteinden is zeer inspannend én daarbij is het vooral nog de kunst om zo te snoeien, dat de habitus van de boom niet wordt aangetast en er ook niet teveel bladmassa wordt verwijderd.
Om deze eik optimale kansen te geven om zich duurzaam en veilig te kunnen handhaven op deze standplaats, wordt de boom in alle toppen en takken (buitenste schil van de kroon/kroonperiferie) uitgedund. Het risico op het uitbreken van grote takken/armen wordt hiermee sterk verlaagd.
foto_2_4_aprilDe vrijkomende takken worden versnipperd met onze nieuwe versnipperaar. De draaibare invoer wordt naar het toegangshek van de tuin gericht, zodat de takken gemakkelijk kunnen worden ingevoerd.
De versnipperaar blaast de snippers in de opvangauto, waarna deze kunnen worden afgevoerd of indien gewenst gekiept en achtergelaten.