Klimwerk op station Baarn

foto_12_maart


12 maart 2013
Geschreven door Johannes Rijs

Met 3 klimmers tegelijkertijd worden de bomen ter hoogte van station Baarn
gesnoeid of gekapt. De beperkte valruimte maakt het klimmend werken in de
boom noodzakelijk.

Er zijn zelfs bomen die enkel tijdens een ‘buiten dienst stelling’ kunnen worden gekapt of gesnoeid. Dit doordat de takken dichter dan 1,5 meter van de boven-leiding groeien of omdat de bomen zodanig overhangen, dat het risico op een vallende tak op het spoor tijdens het werk onaanvaardbaar groot is. Deze bomen worden dan ’s nachts gekapt of gesnoeid, waarbij de bovenleiding spanningsloos wordt gemaakt.