Vellen boom op begraafplaats

foto_1_5_febr


5 februari 2013
Geschreven door Johannes Rijs

Na het klimmend ‘ontmantelen’ van een boom staat de stam (of deel hiervan) nog overeind. Het vellen van de stam is vaak het laatste onderdeel bij het klimmend verwijderen van een boom. Op een locatie met beperkte valruimte, zoals hier
op een begraafplaats, is een precieze inschatting noodzakelijk.
foto_2_5_febr
Ook als een stam achterover helt kan deze, met behulp van trek- en zo nodig stuurlijnen, exact worden geveld. Niets wordt aan het toeval overgelaten.