Monocultuur opgeruimd, natuurlijk bos aangeplant!

Afgelopen winter hebben we een door de ‘letterzetter” aangetast fijnsparren
vak kaalgekapt. Een medewerker van het bosschap bracht de eigenaren eind
2010 op de hoogte van deze aantasting. De aantasting in deze bomen van
gelijke leeftijd verspreidde zich snel, met name in de zomer van 2011,
waarna de eigenaren de knoop doorhakten om tot (vervroegde) eind
kap over te gaan. Door deze aantasting verliezen de bomen zeer snel
alle houtwaarde (door verdrogen en verrotten van het hout).

  foto_2_3_april

Nadat de bomen zijn gekapt, de takken versnipperd en het hout is verkocht,
kan het bos vak opnieuw worden ingericht. We hebben in overleg met de
eigenaren gekozen voor een natuurlijk en divers bosplantsoen met zowel
struikvormers als boomvormende soorten. Om het meteen wat meer ‘body’
te geven zijn er enkele groter formaat eiken en haagbeuken toegevoegd
aan het bosplantsoen, dat een doorsnee hoogt van circa 60-80cm heeft
bij aanplant.

Blad aan de bomen, heel mooi, maar méér risico!

Bomen beginnen weer uit te lopen en
binnen de korste keren is alles weer
fris en groen!
Het risico op stormschade neemt vanaf
dit moment aanzienlijk toe, doordat bomen
veel meer wind gaan vangen én zwaarder
worden belast door eigen gewicht en
eventuele regen.
In tegenstelling tot de tips in vele ’tuinboeken’ is juist het zomerseizoen
(in plaats van de herfst/winter) de periode waarin bij voorkeur gesnoeid
zou moeten worden. Enkele soorten zijn zelfs uitsluitend in de zomer te
snoeien, zonder een onevenredige aanslag op de boom te veroorzaken,
door gevoeligheid voor ‘bloeden’.

foto_2_27_mrtWij komen graag langs om uw bomen tijdig te beoordelen,
en het juiste onderhoud voor de zomer te plannen!

‘Oude Amerikanen’ tijdig tegen de vlakte

Twee Amerikaanse eiken hebben we in verband met
een onaanvaardbaar stabiliteitsrisico omgezaagd.
Beide bomen die in hun ‘aftakelingsfase’ verkeerden,
bleken na onderzoek aangetast door diverse hout-
parasitaire schimmels. Deze schimmels, die onder
andere wortelrot veroorzaken, maken de bomen
gevoelig voor windworp (geheel omwaaien door gebrek aan stabiliteits-
beworteling). Na het vellen van de bomen bleek 1 van beide exemplaren
op een zeer dunne restwand levende houtzone buiten de aangetaste kern
van de stam) te staan, zoals op de foto is te zien. Deze boom stond binnen
valbereik van het spoor en de naastgelegen openbare weg.

‘Ons hout’ blijft in de regio

Bij onze werkzaamheden in diverse, deels particuliere bossen, komt hout vrij.
Met behulp van een mobiele houtzaag kunnen we deze stammen in het bos,
of zoals hier op de foto nabij onze werkplaats, verzagen tot het gewenste
sortimenten. Het hierdoor verkregen balk- en plankhout wordt door ons ge-
bruikt bij het aanleggen van hekwerken en schuttingen, of anders verkocht
aan mensen die dit soort werk zelf uitvoeren.
(ook voor bijvoorbeeld bouw van een schuur e.d.) Nu we weer aan het einde
van de winter staan en het voorjaar is aangebroken, wordt het tijd om naast
het altijd voortdurende kap- en snoeiwerk, de houtstapels te verzagen.

Een voordeel is dus dat we hout kunnen gebruiken dat meestal maar een zeer
korte route heeft afgelegd, voordat het zijn eindbestemming bereikt. De be-
sparing qua energieverbruik die dit oplevert en het aansprekende idee van
gebruik van ‘eigen hout’, past helemaal bij ons bedrijf!