Test johannes30 juni 2011
Geschreven door Johannes Rijs

Test Johannes

Nou we gaan het even uitproberen

1.1.    Boomspecialist

 

Bomen zijn voor BKC als levende wezens. We zijn geen loonwerkers maar een echte boomspecialisten. BKC verzorgt de boom van wortel tot kroon; met kennis van zaken en respect voor de seizoenen en specifieke eigenschappen van de boom. Niet alleen de mens, maar zeker ook de boom profiteren van een goede verzorging. Als boomverzorger chirurg verzorgen we zieke bomen en zorgen we voor een spoedig herstel bomen in alle levensfasen, ook in de aftakelingsfase waar door de juiste ingrepen het definitieve verwijderen soms nog lang kan worden uitgesteld.

 

Heeft u een boomspecialist nodig?

Twijfelt u aan de gezondheidsteldheid van uw bomen? Zoekt u een partner op het gebied van onderhoud of kap verwijdering? BKC is een vooruitstrevende specialist in alles wat groen is. Met onze VTA (Visual Tree Assessment) inspecties controleren we allerlei facetten van de gezondheid van de boomde boom op gebreken die de veiligheid kunnen ondermijnen. Bij Geconstateerde afwijkingen worden in overzichtelijke rapportage aan u kenbaar gemaakt. U wordt geïnformeerd informeren en adviseren u over de risico’s en de mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

BKC is uw boomspecialist

Bomen zijn de longen van de wereld. Ze ‘ademen’ CO2 in en produceren zuurstof. In een stedelijke omgeving hebben ze een duidelijk esthetische functie die vraagt om nauwlettende zorg. BKC biedt deze boomverzorging en geeft u helder advies.

Gecertificeerde kwaliteit